Skutečný příběh lékárníka

Ocitáme se ve druhé polovině 18. století, na území Rakousko-uherské monarchie, za vlády Marie Terezie a jejího syna Josefa II. Dovednosti a znalosti v mnoha oborech lidské činnosti vzkvétají, včetně farmacie, léčitelství a bylinkářství.

Rozvoj přírodních věd, chemie, botaniky, biologie, medicíny, fyziky, uzavírá dlouhou éru empirického poznávání světa kolem nás a staví lékařské vědy na zcela novou úroveň. V té době vznikají manufaktury na výrobu tajných směsí s léčivými účinky nebo sloužících jako protilátky. Nejaktivnějšími a nejzkušenějšími výrobci těchto směsí zvaných "theriaky" byli především Benátčané.

Theriak v dějinách

Řecký výraz "thēriakē" pochází ze slova "thērion", což znamená zvíře. Původně měly pomáhat při uštknutí hadem nebo škorpiónem, později je začali používat vysoce postavení lidé proti politicky motivovaným otravám. Základy pozdějších theriaků položily významné osobnosti starověké medicíny, zabývali se jimi přední lékaři jako Andromachos či Galén. Tehdejší theriaky se skládaly již z více než padesáti složek, často velmi obtížně dostupných. Receptury byly rozmanité a doporučovalo se, aby směs zrála i několik let.

Almanach a současnost

Ale zpět do 18. století, konkrétně do italské Padovy, kde se mladý Johan Sarkander Bonora učí lékárnickému řemeslu. Po získání zkoušky dovedností lékárníka, cestuje po Evropě a rozšiřuje své znalosti o léčivých bylinách. V roce 1769 se usazuje v městečku Weidenau (Vidnava) v Horním Slezsku, (dnes na severním okraji České republiky, v podhůří Rychlebských hor a Jeseníků), a získává koncesi na zřízení lékárny. Veškeré poznatky a recepty, které do té doby nashromáždil, sepsal v almanachu, který uchovával ve své lékárně.

Tento almanach společně s receptem na Bonorovu „tajnou“ variantu theriaku byly přímou inspirací pro vznik našeho elixíru. Některé složky (např. opium) jsou dnes zakázané, jiné již nejsou k dispozici a musely být citlivě nahrazeny jinými. S pomocí předních farmakologů a farmakognostiků se nám tak podařilo propojit svět historie se světem současnosti. Unikátní je pak i technologie přípravy - theriak připravujeme přímo v lékárně, míchání konečné podoby elixíru probíhá následně v certifikovaném ovocném lihovaru.

Elixír Bonora je hořký. Skutečně hořký. Neskutečně hořký.